Tradice sedmi generací rodiny Blažků je spjata s výrobou a zdobením skla a sahá až do 18. století. Původně domácí výrobu změnil až Josef Blažek.

Vážíme si řemeslné dovednosti našich předků a tuto tradici chceme dále rozvíjet.

Začátek a založení firmy

1933

V roce 1932 založil Josef Blažek živnost na zpracování a trhovectví skla v Novém Boru. Josef Blažek pocházel ze sklářské rodiny a byl vyučen v oboru. V roce 1935 zakoupil podnik v Novém Boru a založil společnost pod názvem J. Blažek Sklo. Firma se specializovala na výrobu dekorovaného skla, především broušeného křišťálu.

1938

V roce 1938 byla situace v pohraničí pro podnikání velmi nepříznivá a čeští podnikatelé byli nuceni pohraničí opouštět. Také firma v tomto roce přesídlila do Poděbrad, kde postupně zapustila své kořeny pod stejným názvem.

1939

Druhá světová válka přinesla značné napětí, se kterým se firma vyrovnala díky prosazování proexportní strategie a exportu zboží na základě ověřených kontaktů v zahraničí.

1939 – 1940

V tomto období proběhla výstavba úplně nové budovy na „zelené louce“, v této předválečné a válečné době to byl velmi smělý krok.

1945 – 1948

Sklárny Blažek navštívil v poválečném období i sám československý prezident, doktor Eduard Beneš se svou manželkou. Celá firma to vnímala jako ocenění své práce a podnikatelské činnosti. Výrobky firmy Blažek Sklo byly v této době známy až v Americe, protože Josef Blažek byl i v době války schopen firmu provozovat a udržet v chodu.

1948

V roce 1948 byla firma, stejně jako většina soukromého majetku, znárodněna. Bohužel tím byly na několik desítek let přetrhány obchodní vazby se západem, naše firmy byly odstřiženy od zbytku světa, od západních novinek a vývoje v oboru.

1989

Přichází sametová revoluce – svoboda a naděje pro celou rodinu, firmu a společnost. Všichni věříme, že je to významná chvíle a perfektní příležitost navázat na tradici v našem oboru. Firmu přebírají pan Dalibor Blažek a Drahoslava Blažková, otec a teta současné ředitelky společnosti, a začínají opět skoro od začátku.

1992

Firma je v restituci vrácena potomkům Josefa Blažka, sourozencům Blažkovým, avšak ve velmi špatném stavu. Pan Dalibor Blažek si bere první úvěr, kterým je nutné zabezpečit základní provozní potřeby v poničených budovách.

1997

Průlom nastává s vývojem a vynálezem originálního skleněného pilníku. Skleněné pilníky na nehty se začaly poprvé na světě vyrábět v roce 1997 právě ve firmě Blažek v Poděbradech. Původcem několika patentů je otec současné ředitelky společnosti pan Dalibor Blažek.

Firmě se podařilo obnovit výrobu a zejména díky vynálezu skleněného pilníku na nehty se firma dostala na trhy v zahraničí a také do plusových čísel. Broušené sklo ale zažívá složité časy.

1999

Firmu přebírá vnučka Josefa Blažka Lenka Blažková - Zdobinská a její manžel Petr Zdobinský. V tomto roce dochází v souladu s rozvojem společnosti a s novými produkty a trhy k přejmenování firmy na Blažek Glass s.r.o. Zejména pro zahraniční trhy je to krok směrem k budování moderní, srozumitelné značky.

2014

Česká rodinná výrobní firma Blažek Glass vyvíjí novinku – luxusní broušené lampy pod značkou LEC - Light Emitting Crystal. Ručně vyráběné skleněné lampy navržené vývojovým týmem firmy a vyráběné pod taktovkou mistrů brusičů v originálním designu a s moderní technologií LED světelných pásků si nacházejí svého zákazníka a místo na trhu. Vzniká značka, která nabízí jedinečný sortiment náročnému zákazníkovi, který ocení kvalitu a umělecké ruční zpracování.

2015

Dnes je firma Blažek Glass s.r.o. považována za tradičního výrobce broušeného olovnatého křišťálu. Blažek Glass s.r.o. je ryze česká rodinná firma, která své výrobky vyváží do celého světa, zejména pak do zemí Evropské unie, Spojených států, ale také do Japonska, Číny a Thajska. Blažek Glass s.r.o. se hrdě řadí k předním tradičním výrobcům a zpracovatelům skla u nás.

V současné době firma zaměstnává okolo 55 zaměstnanců z Poděbrad a okolí a snaží se nejen zachovat, ale i vdechnout nový život tradičnímu českému řemeslu. Blažek Glass se může pochlubit stálými zákazníky z celého světa, čemuž odpovídá i současná vize firmy.